Teknologiens påvirkning på sundhedsvæsenet

I Danmark har vi et enormt stort sundhedsvæsen. Og endda et offentligt et. De fleste overvejer ikke, om de bør blive hjemme af økonomiske årsager, fordi vi gennem vores skat har sikret os gratis lægehjælp. Samtidig er vi et land, der forsøger at følge med teknologisk, og det klarer vi sådan set ganske godt. Vi er en af de mest digitaliserede lande i verden, og dette er blandt andet med til at forbedre forholdene i sundhedsvæsenet, da vi hurtigere kan afvikle journalarbejde og kontakt mellem læge og borger. For at skabe det bedst mulige sundhedsvæsen er det netop vigtigt at udnytte vores store kendskab til teknologi, og de mange hjælpemidler, som er fulgt med den teknologiske udvikling. Det er ikke alene teknologi i forbindelse med dokumentering, som har gjort hverdagen lettere for både personale og patienter. Der er også kommet alverdens hjælpemidler, som er med til at sikre gode arbejdsforhold og mest mulig komfort for patienten under eksempelvis indlæggelse. 

 

Hjælpemidler til personalet

Et af de hjælpemidler, som har været en fast del af inventaret på de danske sygehuse i mange år, er en plejeseng. Der er formentlig en plejeseng på hver eneste stue på hospitalerne i landet. Det skyldes, at hverdagen og arbejdet går meget mere gnidningsfrit, hvis man har en plejeseng. Med en plejeseng er det eksempelvis muligt at transportere patienter fra stue til operationsrummet og tilbage igen uden at påføre dem unødvendige smerter. Det skyldes, at næsten enhver plejeseng har hjul, så patienterne kan fragtes rundt. Dette mindsker altså antallet af flytninger på patienten, som ved de patienter, som har det værst, kan skabe enorme smerter. Derudover er en plejeseng også en hjælp for personalet, når patienterne skal tilses på den ene eller den anden måde. Her har flere modeller af plejesenge en hæve/sænke-funktion, som gør det muligt at indstille den enkelte plejeseng til den højde, som giver den bedste arbejdsstilling til opgaven. 

 

Hjælpemidler til patienten

En plejeseng er desuden udviklet, så patienten kan undgå at få diverse tryksår. Tryksår, også kaldes sidde- eller liggesår, opstår, når en del af kroppen udsættes for tryk på de samme punkter i for lang tid. Næsten enhver plejeseng har en funktion, hvor man kan hæve ryglænet, og for den sags skyld også bensiden. Dette gør, at trykket kan fordeles mere ligeligt, samtidig med at personalet ikke behøver lave lige så mange vendinger af patienten. Teknologien i en plejeseng er ikke det nyeste. Alligevel udvikles det konstant for at optimere vores sundhedssystem mest muligt. Teknologien er under konstant forandring og udvikling. Denne tilgang er blandt andet en af grundene til, at vi i Danmark har en af de allermest velfungerende sundhedsvæsener i verden. Med denne udvikling for øje, vil vi nemlig altid søge at finde den bedst mulige hjælp til de enkelte opgaver.