Nettoprisindeksets indflydelse på huslejestigninger

Har du oplevet huslejestigninger, som måske er steget ekstra meget i år, så er det ikke nødvendigvis forkert. De flestes huslejesatser er nemlig fastsat til at kunne reguleres efter nettoprisindekset, som ganske naturligt stiger år efter år.

 

Derfor vil vi i denne artikel fortælle dig mere omkring, hvilke forhold som påvirker din huslejeregulering, og hvad et nettoprisindeks egentlig er.

 

Hvad er nettoprisindekset?

Helt kort beskrevet, så kan nettoprisindekset sammenstilles med den generelle økonomiske udvikling i samfundet. Dermed har den også gjort trappeleje ugyldigt, da der er ganske klare beviser for, hvor meget økonomien har udviklet sig.

 

Dette trådte i kraft allerede tilbage i år 2015, og metoden skulle sikre at hverken lejere eller udlejere blev snydt. Med muligheden for at regulere huslejen en gang årligt, sikrer det dermed også, at den leje som udlejer modtager for at udleje sin bolig, også svarer til den nutidige samfundsmæssige økonomiske udvikling.

 

Reguleringen vil altid ske ved årsskiftet, og man vil som oftest tage indeksets værdi fra oktober måned og så et år tilbage, så prisudviklingen følger et år ad gangen.

 

Forskellen på nettoprisindeks og trappeleje

Som vi allerede har beskrevet i ovenstående afsnit, så er trappeleje ugyldigt i dag. Kun hvis du har en lejekontrakt fra før juli i 2015, så vil trappelejestigning være en gyldig måde at foretage huslejestigning på.

 

Ved trappeleje er det indskrevet i lejekontrakten, at huslejen vil stige med et fast beløb hvert år. Den er altså fuldstændig uafhængig af den økonomiske samfundsudvikling, hvorimod at det netop er denne, som nettoprisindekset tager udgangspunkt i.

 

Hvad med mit depositum?

Da reglerne for depositum og forudbetalt husleje siger, at der maksimalt må opkræves for 3 x husleje, så kan du altså opleve, at dit depositum eller forudbetalte husleje også reguleres, så det er tilsvarende den regulerede husleje.

 

Denne regulering vil ofte blive opkrævet gennem huslejen i de 3 kommende huslejeoverførsler, men beløbet må naturligvis ikke overstige, hvad der svarer til 3 x husleje.

 

Skal jeg varsles 3 måneder forinden?

Når det omhandler årlige huslejereguleringer, så skrives disse under §11 i din lejekontrakt, hvorfor du allerede er informeret om, at der vil finde en årlig regulering sted som følger nettoprisindekset.

 

Derfor skal du ikke have et varsel om huslejereguleringen, da du allerede ved lejeforholdets begyndelse er blevet underrettet om dette.

 

Få tjekket din husleje!

Sidder du alligevel og har en dårlig mavefornemmelse omkring en huslejestigning, eller måske bare din husleje helt generelt, så kan du få den tjekket igennem helt gratis fra flere juridiske udbydere.

 

Bl.a. tilbyder DIGURA en gratis sagsvurdering med svar indenfor 24 timer. SÅ du kan jo altid forsøge at sende din sag ind, blot for at være på den sikre side.