Husk det lovpligtige kraneftersyn

Det er vigtigt, at man husker at få lavet kranservice. Det er et lovpligtigt eftersyn, som alle skal igennem. Det er noget, som man ikke kan undgå, da det er ulovligt ikke at lave det. Det bidrager til sikkerhed på arbejdspladsen og gør sådan, at folk kan møde op trygge på arbejde. Læs mere om det her.

Hvornår skal eftersynet ske?

Der er krav fra Arbejdstilsynet, som bestemmer, hvor ofte en kran skal tjekkes igennem ved et eftersyn. Der er 12-måneders eftersyn. Det er altså hvert år, at man skal have det tjekket. Derudover er der også et 10-års hovedeftersyn. Her bliver det hele tjekket lidt grundigere igennem. På den måde er man helt sikker på, at der ikke bliver overset småting, som man måske ikke har tid til at få tjekket ved 12-måneds tjekket.

Hvad tjekkes der til eftersynet?

Hele kranen tjekkes igennem ved kranservice. Det gælder altså mekaniske dele. Betjeningsorganer, hvilket kan være en fjernbetjening eller kontrolpanel. Strøm-tilførelsen vil også blive tjekket godt og grundigt igennem for eventuelle mangler. Andet udstyr som bruges til eller af kranen vil også blive tjekket. Det er altså alt, hvad man bruger i forbindelse med kranen, som bliver tjekket af et eftersyn.

Hvorfor skal man have lavet et eftersyn?

Der er mange gode grunde til, hvor man skal have et eftersyn. Kranservice er meget vigtig for at få tjekket om kranen fungerer, som den skal. En kran kan være kæmpe stor, hvilket også betyder, at man kan løfte mange kilo på en gang. Det er derfor vigtigt, at man har respekt for det store udstyr. Man skal derfor altid sørge for at få tjekket sin kran grundigt igennem.

Det er for ens egen sikkerheds skyld, at man skal have kranservice. Man kan opdage små fejl eller skader på kranen inden der sker nogle uheld. Det er altså en rigtig smart måde at forebygge eventuelle ulykker frem i tiden.

Bliver ens sikkerhedsudstyr også tjekket?

Ens sikkerhedsudstyr vil også blive tjekket, når man får lavet et kraneftersyn. Det er for en sikkerheds skyld, at ens sikkerhedsudstyr også bliver tjekket. Det er vigtigt, at tingene virker, som de skal. Man må ikke undervurdere vigtigheden af ens sikkerhedsudstyr og dets rolle. Man skal have stor respekt for de store maskiner, da der kan ske forfærdelige uheld, hvis man ikke er fokuseret og har respekt for dem.

Hvad sker der, hvis man ikke får et eftersyn?

Det er rigtig dumt ikke at få lavet sine eftersyn. Det straffes med bøde. Der er altså en økonomisk straf for ikke at få kranservice. Derudover så kan man også blive straffet på en langt værre måde end økonomisk. Hvis tingene ikke bliver tjekket ordentligt igennem, så kan man måske ikke nå at opdage dem inden der sker en ulykke. Hvis tingene derimod bliver opdaget, så kan man få skiftet eller repareret tingene i tide, inden der sker et uheld.