Hjælp til at søge erstatning for svie og smerte

Enhver kan komme ud for et uheld. Det er netop derfor, at vi kalder det et uheld. Det handlede mere om, at tilfældighederne var skyld i noget, end at man selv var. De fleste kender til at have været ude for en eller anden type uheld. Ikke alle uheld går ud over vores helbred og sundhed, men nogle har store konsekvenser, som påvirker i en periode efter. Har man været ude for et uheld, er det vigtigt at vide, at man kan få økonomisk kompensation. Dette kaldes erstatning for svie og smerte. 

 

Hvad er erstatning for svie og smerte?

Erstatning for svie og smerte er altså en kompensation, som man kan få tildelt, hvis man har været sygemeldt efter en ulykke. For at man kan få denne erstatning, er det altså nødvendigt, at sygemeldingen er et resultat af en ulykke. En ganske almindelig sygemelding på baggrund af influenza, eller en stresssygemelding er altså ikke det samme som, at man er berettiget til erstatning for svie og smerte. 

 

For at være berettiget denne kompensation, skal man desuden have styr på nogle fakta omkring forløbet. Dette gælder blandt andet ulykkesdagen, og hvor længe man er sygemeldt. Man er nemlig kun berettiget til erstatning for svie og smerte fra ulykkestidspunkt og frem til sygemeldingen stopper, eller op til 383 dage.

 

Hvor meget kan man få i erstatning for svie og smerte?

Som næsten alt andet erstatning, fastsættes beløbet for erstatningen ud fra méngrad. Méngraden dækker over, hvor invaliderende skaden er efter ulykken er indtruffet. Det kan altså variere meget, hvor meget man kan få udbetalt i erstatning for svie og smerte. Som udgangspunkt skal erstatningen udbetales, hvis man har varige mén, der vurderes til at være fem procent eller derover. 

 

Hvordan får jeg erstatning for svie og smerte?

Det kan være uoverskueligt at skulle til at søge erstatning, når man ovenikøbet har været ude for en ulykke. Man er måske både fysisk og mentalt belastet, og må derfor passe ekstra godt på sig selv. Hertil kan det være en fordel at søge juridisk assistance. Overalt i landet findes advokater, som står på spring for at hjælpe i denne type sager. Alle advokater har et vist kendskab til erstatning for svie og smerte. Men ikke alle er specialister indenfor området. Ønsker man at finde en advokat, som er specialiserede lige netop indenfor erstatningssager, kan man med en hurtig Google-søgning nå frem til den nærmeste af denne slags. Uanset hvad, bør man undersøge mulighederne for at få erstatning for svie og smerte, hvis man har været ude for en ulykke, som har resulteret i en sygemelding. For der er formentlig en sum penge at hente.