Ambulant alkoholbehandling i København

Hvis du eller en du holder af lider af alkoholisme, undrer du dig måske over, hvordan professionel misbrugsbehandling fungerer. Her er en kort oversigt over, hvad du kan forvente af professionel misbrugsbehandling for alkoholisme, samt nogle af de fordele, der kan opnås.

Hvordan det fungerer: Det første skridt er afvænning 

Det første skridt i professionel misbrugsbehandling for alkoholisme er afvænning, som også nogle gange kaldes abstinensbehandling. Det er her, at patienterne modtager lægehjælp og tilsyn, mens deres krop renser alkoholen ud af deres system. 

 

Afgiftning kan være farlig på grund af muligheden for livstruende abstinenssymptomer, så det er vigtigt, at den foregår under professionel behandling. Nogle af de symptomer, der kan opstå under alkoholafvænning, omfatter hallucinationer, kramper og delirium tremens (DT). DT’er er kendetegnet ved forvirring, feber, sved og rystelser. 

Det andet skridt er rehabilitering 

Efter afgiftning er det næste skridt i professionel misbrugsbehandling rehabilitering. Her modtager patienterne rådgivning og terapi for at hjælpe dem med at forstå deres afhængighed og lære at håndtere udløsende faktorer og trang. Hvis du vil vide mere om det, kan du besøge https://behandlingafmisbrug.dk/

 

Rehabilitering kan foregå som indlagt eller ambulant behandling, afhængigt af patientens behov. Indlagt rehabilitering varer normalt i 30 dage, selv om nogle programmer kan være kortere eller længerevarende. Ambulant genoptræning kræver typisk, at patienterne mødes med en rådgiver eller terapeut flere gange om ugen i et par timer ad gangen. 

Det tredje trin er efterbehandling 

Efterbehandling er det sidste trin i professionel misbrugsbehandling, og det er også et af de vigtigste. Det er her, patienterne modtager løbende støtte og pleje for at hjælpe dem med at opretholde deres ædruelighed, efter at de har forladt behandlingen. Efterbehandling omfatter typisk ting som 12-trins-møder, ædruelig bolig og individuel rådgivning. 

 

Fordele ved professionel misbrugsbehandling 

Der er mange fordele ved professionel misbrugsbehandling for alkoholisme. Måske er den vigtigste fordel, at den kan redde liv. Alkoholisme er en farlig sygdom, og uden behandling kan den føre til døden. 

Genvinde kontrollen

En anden fordel ved professionel misbrugsbehandling er, at den kan hjælpe patienterne med at genvinde kontrollen over deres liv. Alkoholisme fører ofte til tab af job, økonomiske problemer og problemer i forhold til andre mennesker. Professionel behandling kan hjælpe patienterne med at få deres liv tilbage på rette spor og genopbygge forholdet til familie og venner. 

Konklusion

Hvis du eller en du holder af lider af alkoholisme, kan professionel misbrugsbehandling hjælpe. Afvænning er det første skridt i behandlingen, efterfulgt af rehabilitering og efterbehandling. Nogle af fordelene ved professionel misbrugsbehandling er bl.a. at redde liv, genvinde kontrollen over sit liv og genopbygge sine relationer.