Digital Forretning

Virksomhedens vilkår for at klare sig godt, afhænger i høj grad af virksomhedens evne til at omstille sig til og derefter navigere i en verden som er meget digital.

Alle virksomheder påvirkes af denne digitale megatrend – så spørgsmålet er blot om man aktivt ønsker at arbejde digitalisering ind i egen virksomheds forretningsplaner, eller om man blot vil lade virksomheden blive påvirket af den digitale trend udefra.

Digitalisering er ikke et mål – det er derimod et middel i form af kompetencer, som løfter virksomheden til produktivt at nå sine mål.

Med Digital Forretning hjælper vi den enkelte virksomheds ledelse og organisation med at få digitalisering på dagsordenen. For det er her det starter.

Vores konsulenter, metoder og værktøjer hjælper virksomheden med:

  • Indblik i virksomhedens digitale modenhed
  • Overblik over virksomheden set udefra og ind
  • At forstå de primære relationers (kundetyper, medarbejdere mv.) cyklus I forhold til virksomheden, både hvad angår behov og værdi
  • Centralt at håndtere forretningsprocesser som kernefunktionen i at nå målene
  • Digital understøttelse af forretningen – da det er en nødvendighed når vilkårene er kortere TTM (Time-To-Market) og TOM (Time-On-Market) samt omstillingsparathed i et globalt marked, hvor kunder, ressourcer og samarbejdspartnere kan skifte hurtigt.

I digital forretning er det et must at kunne navigere forretningen i fart. Det er det, vi kan hjælpe med ved at sparre, rådgive, uddanne, implementere og supportere digitale værktøjer og metoder i virksomheden.

Som rådgiver og innovator vil INOPI optimere interne og eksterne forretningsprocesser ved brug af informationsteknologi
Fokus i digital forretning vil være på geografisk uafhængighed og data som fælles ressource, med det mål at levere en værdiskabende informationskultur for virksomheden og dens relationer.

Kontakt os